Konzultace a poradenství

 • Konzultace problémů
 • Posouzení připravenosti na GDPR
 • Analýza rizik a povinností plynoucích z GDPR
 • Návrh plánu aktivit a činností vedoucích k dosažení souladu s GDPR

Kontrola, revize a příprava smluvní dokumentace

 • Souhlasy se zpracováním osobních údajů
 • Zaměstnanecké smlouvy
 • Smlouvy se zpracovateli osobních údajů
 • Smlouvy s dodavateli nebo odběrateli
 • Všeobecné obchodní podmínky
 • Aplikace
 • Jiné smlouvy a dokumenty

Organizační, metodická a technická opatření

 • Návrh změn procesů pro pořizování, změny, odstraňování a přenos osobních údajů
 • Návrh procesů pro identifikaci a hlášení incidentů bezpečnosti osobních údajů dozorovému orgánu
 • Návrh interních předpisů a metodických pokynů pro zpracování osobních údajů
 • Návrh technických opatření v souladu s GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Zajištění komplexních služeb externího pověřence pro ochranu osobních údajů.
 •  Monitorování souladu zpracování údajů s GDPR
 • Zvyšování odbornosti pracovníků zapojených do zpracování údajů
 • Provádění interních auditů
 • Řízení agendy interní ochrany dat
 • Spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Školení a kurzy

 • Individuální školení pro Vaši firmu nebo instituci, díky němuž se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů a získáte know-how, jak zavést GDPR do Vaší organizace.