Ostatní služby:

 • Vzdělávání pro rozvoj osobnostních, manažerských, prodejních a profesních dovedností ve firemních projektech
 • Konzultační činnosti v zavádění systémů řízení výroby
 • Počítačové vzdělávání a školení pro uživatele PC
 • Školení zaměřená na rozvoj technických dovedností v oblastech výroby
 • Konzultační činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů

Realizujeme projekty pro personalisty – HR poradenství model „HR Business Partner“. Řešení pro prakticky jakoukoliv oblast lidských zdrojů v souladu se znalostí strategie, prostředí, produktů, HR procesů a zákonů.

Kvalitní HR Business Partner v tomto případě dokáže stejně dobře aplikovat jednotlivá ustanovení zákoníku práce, definovat vhodný rozvojový program, správně sestavit a navrhnout efektivní organizační strukturu nebo doporučit optimální postup pro nábor nových zaměstnanců.

Hlavní oblasti zaměření:

 • nové trendy v personalistice a její využití v praxi
 • zavedení a nastavení personálního oddělení ve firmě
 • analýza stávajících HR procesů a jejich optimalizace
 • analýza organizační struktury a její zefektivnění
 • nastavení způsobu práce a komunikace HR
 • HR Business partner
 • vytvoření hodnotících formulářů a manuálu pro hodnocení
 • průzkumy spokojenosti
 • personální „screening“, audit, revize personálních dokumentů
 • nastavení pracovních pozic a popisů pracovních pozic

Personální poradenství pro firmy:

 • Analýza náborových potřeb a příprava strategie náboru
 • Příprava a vedení workshopů z HR oblasti dle potřeb zákazníka
 • Facilitace meetingu seznámení nového manažera s týmem
 • Analýza personálních procesů, jejich zefektivnění případně nastavení
 • Implementace nebo zefektivnění systému vzdělávání
 • Nastavení systému odměňování a benefitů
 • Koučování manažerů v oblasti vedení lidí
 • Nastavení efektivního adaptačního procesu pro nové zaměstnance
 • Analýza interní komunikace a příprava komunikační strategie
 • Efektivní řízení času a porad
 • Konzultace a poradenství při řízení změn ve firmě
 • Průzkum spokojenosti zaměstnanců