KURZY AKREDITOVANÉ:

VEDOUCÍ PROVOZU – MISTR/MISTROVÁ

Během tohoto kurzu si mistři  i vedoucí provozu zlepší své komunikační, prezentační dovednosti, získají přehled i o pracovně–právních vztazích, rozšíří si své praktické zkušenosti jak řídit a vést efektivně porady, jak se vyvarovat konfliktům, motivovat svůj kolektiv pracovníků, seznámí se s problematikou personalistiky a mnohé další. Budou znát základní manažerské postupy, techniky, vést kolektiv. Připraví se po stránce měkkých dovedností v řízení, budou umět využívat v praxi odborné znalosti pro dosažení výkonu, kvality a efektivity. Zároveň se dobře zorientují v základních metodách průmyslového inženýrství v praxi.

Cílem akreditovaného kurzu je pomoci firmám zlepšit řízení na úrovni mistrů a vedoucích provozu.


OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ

Tento kurz zaměřen na obchodní a prodejní dovednosti, školení obchodních zástupců, prodejních a obchodních  asistentů. Účastníci kurzu budou umět orientovat v základních principech marketingu, vytipovat potencionální zákazníky a následně s nimi jednat, nabídnout jim výrobky či služby, konkretizovat informace o vlastnostech, parametrech a ceně nabízených výrobků či služeb, konzultovat případné speciální požadavky zákazníka, zaškolit obsluhu, zjišťovat spokojenost získaných zákazníků, dojednat nákup zboží, orientovat se v daňové i obchodní dokumentaci, smluvně závazkových vztazích, zpracovat nabídky s pomocí PC, umět jednat s lidmi a vést obchodní jednání.

Cílem akreditovaného kurzu je pomoci firmám proškolit odborně své zaměstnance na obchodních i prodejních pozicích a získat na trhu nové zákazníky, prodat více produktů nebo služeb.


MANAŽER

V kurzu se seznámíte s pokročilými metodami a technikami efektivní prezentace a jejich využití, které by měl každý na pozici manažera mít, se základy obecného managementu a s rolí manažera v organizaci. Dotkneme se základních povinností z pohledu pracovního práva a náležitosti pracovní smluv. Jak správně a efektivně vést hodnotící pohovory se zaměstnanci, jak vytvářet a vést tým pracovníků se základy asertivního chování, jak komunikovat a řešit spory s využitím zpětné vazby. Umět efektivně delegovat úkoly, řídit si svůj čas a znát zásady koučování.

Cílem akreditovaného kurzu je získat dovednosti, prohloubit znalosti na pozici manažera nejen v manažerském rozhodování, ale i postupech, metodách a moderních nástrojích vedení lidí.


OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE

Během tohoto kurzu se seznámíte se základní pojmy z oblasti práce s počítačem, ovládat MS Windows včetně návyků práce se soubory a adresáři. Naučíte se pracovat a využívat sociální sítě, znát rizika spojená s jejich užíváním. Projdeme problematikou virů a ochrany proti nim, bezpečnostní rizika a téma autorských práv.

Rychle se orientovat v programech MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a MS Outlook v každodenních kancelářských činnostech.

Cílem akreditovaného kurzu je naučit se efektivně ovládat osobní počítač a práci v MS programech. Absolvent se bude lépe orientovat v terminologii, bude umět ovládat MS Windows, znát základní návyky práce se soubory a adresáři.

 


VŠEM ABSOLVENTŮM AKREDITOVANÝCH KURZU BUDE PO ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO VÝŠE UVEDENOU PRACOVNÍ ČINNOST VYDÁNO „OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI“ S CELOSTÁTNÍ PLATNOSTÍ


 

KURZY NEAKREDITOVANÉ A INTENZIVNÍ

  • MANAŽER KVALITY
  • ČTENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE
  • LOGISTICKÉ PROCESY A SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
  • SOFT SKILLS na základě specifikace zadavatele
  • HARD SKILLS na základě specifikace zadavatele
  • JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – anglický jazyk, německý jazyk, ostatní jazyky dle dohody a požadavků klienta – od začátečníků po pokročilé